WuZhongYuan Hotel

Book the WuZhongYuan Hotel from ChinaHotels - Situated in the Suzhou Wuzhong , this hotel is close to Green Tree Inn (Suzhou Wuzhong Hotel) and Tianping Hotel. Nearby attractions also include Chunzailou and Xiangxuehai.

WuZhongYuan Hotel Jiangsu Suzhou Two-star or Less New2018-02-24 Hotel Remark:

1. Opened ---.

WuZhongYuan Hotel

Hotel Rating: Two-star or Less

Hotel Address: JiangsuSuzhou 16 Tennant Road, Suzhou Xumen

Hotel Website: WuZhongYuan Hotel

http://wuzhongyuanhotel.chinahotel.tw

Hotel Trasportation:   Distance to the Airport:7km;Distance to Pudong Airport:55km;Distance to Railway Station:9km;Distance to City Center:7km;Distance to Hongqiao Development Area:1km.

Hotel Attractions: Cold Mountain Temple Liuyuan Garden Suzhou Amusement Park Baosheng Temple Canglang Pavilion Chunzailou Donshan Guangfu Ancient Town Hongyinshanfang Huanxiu Mountain Villa

View map of WuZhongYuan Hotel hotels

WuZhongYuan Hotel Best Deals

WuZhongYuan Hotel Introduction

---

WuZhongYuan Hotel Hotels Photos

WuZhongYuan Hotel Room Services

WuZhongYuan Hotel Hotel Services

Service apartment
Restaurant management
 

WuZhongYuan Hotel Hotel Reviews

Submit Reviews Total of 0reviews,Chinahotel have approved the reviews
China Hotels | Spots in China | Hotel Maps| Promotion | Expo Shanghai | Taiwan hotels |China Reservation |Attractions |China Tourist |签证
Contact Chinahotel: vhotel@163.com, Copyright 2004-2014 FreeDeal.cn Co.Ltd China Hotel Booking ICP 05014255,Shanghai,China